Projecten

De afgelopen jaren heeft Bionet diverse projecten met een scala aan onderwerpen uitgevoerd. Daarnaast zijn er projecten in uitvoering.

Via onderstaande links wordt per onderzoeksgroep een korte samenvatting van het onderzoek gegeven:
Vleermuizen
Roofdieren
Evenhoevigen
Kleine zoogdieren
Vogels