Cameravalonderzoek

Bionet Natuuronderzoek zet bij verschillende projecten cameravallen in. Hieronder staan projecten waarin cameravallen de hoofdmethode van het onderzoek waren. Daarnaast verhuurd Bionet Natuuronderzoek voor een billijke prijs cameravallen wanneer deze niet zelf ingezet worden. We hebben er 30 tot onze beschikking.

Fourageergedrag van Wespendieven bij wespennesten-2014
Voor het onderzoek naar het fourageergedrag van wespendieven bij wespendieven tijdens het Wespendievenonderzoek 2013-2015 voor Ark Natuurontwikkeling werden meerdere cameravallen bij wespennesten geplaatst.

Verloop van koloniegrootte Ingekorven vleermuis-2013
Tijdens het onderzoek naar de ingekorven vleermuis werden timelapsbeelden gemaakt om het verloop van de groepsgrootte, het aantal jongen alsmede het verloop binnen het verblijf te monitoren.

Cameravalonderzoek Roofdieren Voerstreek en Zuid-Limburg winter 2012-2013
In de winter van 2012-2013 werden op 248 locaties cameravallen geplaatst als aanvullend onderzoek op het cameravalonderzoek gedurende de winter van 2010/2011. Het onderzoeksgebied waren de bossen in zuidelijk Zuid-Limburg en de oostelijke bossen van de Voerstreek. Doel was om de verspreiding na te gaan van drie bosgebonden roofdiersoorten: boommarter, wilde kat en lynx. Voor alle drie de doelsoorten geldt dat ze in Zuid-Limburg en de Voerstreek in de afgelopen tien jaar niet of nauwelijks zijn waargenomen. Direct ten zuiden van het onderzoeksgebied, in de bosrijke Ardennen en Eifel, komen de twee eerstgenoemde soorten algemener voor, terwijl de lynx zeer zeldzaam is. De lynx werd tijdens deze onderzoeksperiode niet in het gebied vastgesteld. Twee verschillende wilde katten kwamen voor de camera op het ecoduct en de wilde kat werd in twee bosgebieden gefilmd (Noordal en Vrouwenbos) op in totaal 8 camera’s.

De boommarter kwam op vijf onderzoekslocaties voor de camera’s. Zijn aanwezigheid in verschillende bosgebieden in de Voerstreek, en zelfs op 200 meter van de Nederlandse grens, maakt aannemelijk dat de boommarter voldoende mogelijkheden heeft zijn areaal uit te breiden en populaties te vormen in het Aachenerwald en de Nederlandse bossen. De wilde kat lijkt aan een uitbreiding bezig te zijn.

Dood doet Leven-2012
Voor Dood doet Leven van Ark Natuurontwikkeling zijn de afgelopen periode meerdere kadavers uitgelegd, en niet zonder resultaat: een meermaals terugkomende vale gier die al enkele weken pleisterde in de lage landen kwam op het dode wilde zwijn af.

Vale gier op dood wild zwijn

Meer info: http://www.dooddoetleven.nl/dooddoetleven/newsitems/ni000388

Boommarter, lynx en wilde kat – 2010–2011
In de grensregio werd in opdracht van Ark Natuurontwikkeling op 256 plaatsen in de grensregio met cameravallen gezocht naar boommarters, lynx en wilde kat. Dit project werd gezamelijk uitgevoerd met Mulder Natuurlijk in het kader van het Interregproject Missing lynx in de winter van 2010-2011. Het rapport is hier te downloaden.