Kleine zoogdieren

– Noordse woelmuis en waterspitsmuis Stampersgat – 2005
Mertens Advies

– Noordse woelmuis en waterspitsmuis bouwlocaties Kinderdijk – 2004
Mertens Advies

– Kleine Zoogdiereninventarisatie bouwlocaties Ede-Noord – 2004
Zoogdiervereniging