Roofdieren

Habitatgebruik wilde kat Zuid-Limburg 2014-heden
In samenwerking met Jasja Dekker Dierecologie wordt in opdracht van Ark Natuurontwikkeling onderzoek gedaan naar het habitatgebruik; gebruik van corridors en dispersie in Nederland.

Wilde kat en Boommarter – 2012 – 2013
In opdracht van Ark Natuurontwikkeling werd in navolging van het onderzoek in 2011-2012 met cameravallen het resterende gebied geïnventariseerd. Meer info over dit onderzoek is te vinden via deze link.

Boommarter, lynx en wilde kat – 2010 – 2011
In de grensregio werd in opdracht van Ark Natuurontwikkeling op 256 plaatsen in de grensregio met cameravallen gezocht naar boommarters, lynx en wilde kat. Dit project werd gezamelijk uitgevoerd met Mulder Natuurlijk in het kader van het Interregproject Missing lynx in de winter van 2010-2011. Het rapport is via deze link te downloaden.

Hybridisatierisico’s verwilderde katten in bosgebieden – 2010 – 2011
In opdracht van Alterra werd veldwerk uitgevoerd naar de effecten en de effectiviteit van TNR (vangen, neutraliseren, terugplaatsen) in een verwilderde kattenpopulatie. Het onderzoeksgebied was het westelijke deel van het Vijlenerbosch en het aanliggende bebouwde gebied. Het veldwerk vond plaats in de periode maart 2010 tot april 2011 met vallen, VHF- zenders, cameravallen en GPS-loggers. Het rapport is via deze link te downloaden.