Short note – Melanisme bij de ingekorven vleermuis

Bionet Natuuronderzoek doet velerlei verschillende natuuronderzoeken. Soms komen hierbij bijzondere dingen aan het licht, dat leidt tot een publicatie. Op 19 september jl. verscheen er een short note in het peer-reviewed tijdschrift Hystrix over het voorkomen van melanisme bij de de ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus). Daan Dekeukeleire, René Janssen en Jaap van Schaik schreven dit artikel. Het artikel gaat in op de vindplaatsen (in kolonies, tijdens de zwermfase en in de winter) in het noordwestelijk gedeelte van zijn verspreidingsgebied. Het is de eerste keer dat melanisme bij vleermuizen zo vaak (1,9-3,7%) wordt aangetroffen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de soort mogelijk relatief kort geleden door een genetische bottle neck is gegaan.

Het gehele artikel is te downloaden via: Artikel Hystrix

Een melanistisch dier (zwart) tussen “normale” adulten (oranje, lichtbruin gezicht) en juvenielen (grijsoranje met donker gezicht)

Een melanistisch dier (zwart) tussen