Time laps camera op hangplek Lilbosch

Tijdens het onderzoek naar de verdwenen ingekorven vleermuizen in Midden-Limburg zetten we ook IR Time Laps camera’s in. Bijgaande een door Jasja aan elkaar gesmeed filmpje van alle foto’s. De vraag rijst, kijkende naar de beelden of ingekorven vleermuis een soort is die snel verstoord wordt of dat zij zichzelf vooral verstoren zonder ook maar enige aanleiding (de rest van de zolder wordt door een andere camera in de gaten gehouden).