Twee artikelen in Lutra

In het laatste nummer van Lutra stonden twee artikelen naar onderzoeken waar Bionet Natuuronderzoek een bijdrage in had.

De eerste short note gaat over de vondst van grijze grootoorschedels in braakballen, de combinatie kerkuilen en vleermuizen op kerkzolders en werd in samenwerking met Dick Bekker en Jan Buys geschreven.

De tweede short note tweede short werd in samenwerking met Daan Dekeukeleire geschreven over de vondst van een kolonie van 85 uitvliegende Bechsteins vleermuizen uit een Amerikaanse eik en de afweging hoe om te gaan met invasieve boomsoorten en hun positieve en negatieve rol die zij kunnen spelen in ecosystemen.