Dood staand hout belangrijk voor vleermuizen: 122 Brandts vleermuizen uit één dode grove den

– unter auf Deutsch –

Voor het Nabu- Naturschutzstation Aachen Interregprojekt “Fledermäuse und Spechten” voert Bionet Natuuronderzoek een onderzoek uit naar vleermuizen en vleermuisverblijven. Voor dit onderzoek vingen we in het Aachenerwald 3 Brandts vleermuizen op één vangplek in dezelfde nacht (één zogend, één niet duidelijk zwangerschap en één hoogzwanger) in het Aachenerwald. Het zogende dier en het niet duidelijk zwangere dier werden voorzien van een 0,38 gram zwaar zendertje. Na het opbreken van de netten vonden we de kolonie vrij snel in een dode, afgebroken grove den. Die ochtend, maar ook de dagen daarna, was er veel zwermactiviteit, dus dachten we al dat het een grote kolonie zou kunnen zijn.

Dinsdagavond (25-6-2012) hebben Thomas Kölsch, Burkhard Kern en Heleentje De Brauwer van de Fledermausgruppe Aachen geholpen met de telling: 122 Brandts vleermuizen, inclusief de twee gezenderde dieren vlogen er uit. De zomerkolonie van de in de groeves in Nederland overwinterende dieren zijn gevonden. Daarnaast blijkt uit deze telling nogmaals dat dood staand hout terdege belangrijk is voor bosbewonende vleermuizen!
Ausfliegende Brandts fledermäuse

– auf Deutsch –

Im Rahmen des Interregprojektes Habitat Euregio untersucht Bionet Natuuronderzoek für die Naturschutzstation Aachen das Vorkommen von Fledermäusen und Fledermausquartieren. Dabei wurden an einem Standort im Aachener Wald 3 Große Bartfledermäuse (Myotis brandtii) gefangen (1 laktierendes, 1 hochschwangeres und 1 gerade schwangeres Weibchen). Zwei der Tiere wurden für die Telemetrie besendert und konnten noch während der Nacht in einer abgestorbenen Kiefer wiedergefunden werden. Da an dem Standort in dieser und den folgenden Nächten eine hohe Schwarmaktivität verzeichnet wurde, lag die Vermutung nahe, dass das Quartier von vielen Tieren genutzt wird.

Am Dienstagabend (26.6.2012) wurden dann mit Hilfe von Thomas Kölsch, Burkhard Kern und Heleentje De Brauwer von der Fledermausgruppe des NABU Aachen insgesamt 122 Große Bartfledermäuse (incl. der zwei besenderten Tiere) in der abgestorbenen Kiefer gezählt!

Op zoek naar lynx, wilde kat en boommarter…


Tussen oktober 2010 en mei 2011 hebben we op 255 locaties cameravallen geplaatst in een gebied van ca. 15 x 20 km rond en voornamelijk ten zuiden van het Drielandenpunt. Het onderzoeksgebied bestaat uit oud cultuurlandschap met bosfragmenten en haagstructuren die lang niet meer overal intact zijn. Doel was om de verspreiding na te gaan van drie bosgebonden roofdiersoorten: boommarter, wilde kat en lynx. Voor alle drie de soorten geldt dat ze in Zuid-Limburg (aan de noordrand van het onderzoeksgebied) in de afgelopen tien jaar niet of nauwelijks zijn waargenomen. Direct ten zuiden van het onderzoeksgebied, in de bosrijke Ardennen en Eifel, komen de twee eerstgenoemde soorten algemener voor, terwijl de lynx zeer zeldzaam is. De lynx werd tijdens deze onderzoeksperiode niet in het gebied vastgesteld. De wilde kat werd slechts in één bosgebied gefilmd, namelijk aan de rand van de Noord-Eifel, waar zijn voorkomen al bekend was, op 15 km van de Nederlandse grens. De boommarter kwam op elf onderzoekslocaties voor de camera’s. Het lijkt er op dat de soort geheel afwezig is in de Nederlandse bossen en de bossen direct ten zuiden van Aachen. Zijn aanwezigheid in diverse kleine geïsoleerde stukken bos in het westen van het onderzoeksgebied, en zelfs op 100 meter van de Nederlandse grens, maakt aannemelijk dat de boommarter voldoende mogelijkheden heeft zijn areaal uit te breiden en populaties te vormen in het Aachenerwald en de Nederlandse bossen. Voor de uitbreiding van lynx en wilde kat zijn naast tijd, vermoedelijk ook betere, bosrijke verbindingen nodig en wellicht betere mogelijkheden om de barrières tussen Aken en Luik (snelweg E40 en hoge snelheidspoorlijn) te overbruggen.

Het rapport is hier te downloaden