Rapport “Broedsucces Grauwe gans Limburg 2011” nu ook online

In Nederland stijgt de grauwe ganzenpopulatie. Als beleidsondersteunend onderzoek werd in navolging van Peter Voskamp in 2005 en 2007 het aantal nesten, eieren en het aantal kuikens geteld, waarna het broedsucces werd bepaald. Opvallend was te merken dat de vos een grote invloed heeft op de broedplaatsselectie en daarmee het broedsucces van de grauwe gans. Op locaties waar vossen niet konden komen, maar waar ook weinig tot geen voedsel voorhande was, bleek het broedsucces lager te zijn dan nodig is om de populatie stabiel te houden.
Het rapport was een periode nog onder embargo, maar is nu hier vrij te downloaden.
Broedsucces Grauwe gans Limburg 2011

Wilde kat in de Voerstreek

In navolging van het onderzoek in 2010/2011 worden ook dit jaar in allerlei bossen cameravallen geplaatst op zoek naar Boommarter en Wilde kat. Daarnaast wordt het Ecoduct van Welkenradt gemonitord.

Tot op heden leverde dit twee wilde katten op bij het Ecoduct, waarbij het tot op heden niet duidelijk is of het hier gaat om hybrides of wilde kat. Dit is zonder DNA- onderzoek niet mogelijk te zien.

Nu het onderzoek bijna is afgerond worden de laatste bossen in de Voerstreek onderzocht. Bij dit onderzoek werd vorige week al een wilde kat gefotografeerd, maar de foto’s waren niet van de beste kwaliteit. Daarom werden er op deze plaatst meerdere camera’s opgehangen en ook op andere plaatsen in hetzelfde bos werden cameravallen geplaatst. Er hingen in dit bos 23 cameravallen op 19 plaatsen. Op 5 plaatsen stond in dit bos Wilde kat op de foto.

Wilde kat op één van de vijf locaties in de Voerstreek
Deze foto is gemaakt op een van de vijf plekken waar wilde kat voor de 23 cameravallen liepen. Helaas is het niet gelukt haren te verzamelen, omdat het dier geen “kopjes-geef-reactie” geeft op de aangeboden lokstoffen die dit gedrag kunnen oproepen. Zonder DNA- onderzoek is het helaas niet uit te sluiten dat het dier een hybride is tussen een wilde kat en een huiskat. Echter, alle kenmerken van wilde kat zijn op de foto’s en films duidelijk en onomstoten vastgelegd. De dikke, relatief korte staart met enkele ringen, dikke eindpluim en de afwezigheid van een verticale streep op de staart, de aalstreep die stopt bij de staartwortel, de achterpoten die enkel op de kussentjes donker zijn, de streping bij de mond en kop, de lichte snuit, de flanktekening, allemaal kenmerken die op wilde kat wijzen.

Wanneer zal deze soort weer in Nederland opduiken?!

Het onderzoek kadert binnen het project Deelproject Missing Lynx binnen het Intereg IV A -project Habitat Euregio van Ark Natuurontwikkeling.

Artikel Vleermuizen op De Meinweg – Natuurhistorisch Maandblad

Eerste pagina Natuurhistorisch maandblad 2013-4
Afgelopen zaterdag 30 maart viel 2013-4 van het Natuurhistorisch Maandblad in de bus met op de cover van een zwermende gewone grootoorvleermuis uit het Vijlenerbosch in 2009 door mij gemaakt. Als eerste artikel is de Vleermuizeninventarisatie van Nationaal Park De Meinweg gekozen dat afgelopen jaar door Bionet Natuuronderzoek in samenwerking met de Zoogdierenwerkgroep van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie is uitgevoerd.

Hieronder is het artikel en naar het inventarisatierapport te downloaden:
– Artikel Vleermuizen op De Meinweg
– Rapport Vleermuizen op De Meinweg.